Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

 
 
 
Hoa Học Trò
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoa Học Trò Hoa Học Trò - Nhiều Tác Giả