Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc mà khiến ta trở nên sáng suốt.

Henry Ward Beecher

 
 
 
Hóa Học Lớp 8 Hóa Học Lớp 8 - Lê Xuân Trọng & Nguyễn Cương