Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Hóa Học Lớp 8
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Hóa Học Lớp 8 Hóa Học Lớp 8 - Lê Xuân Trọng & Nguyễn Cương