In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hóa Học Lớp 12
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hồng Hà
 

Hóa Học Lớp 12 Hóa Học Lớp 12 - Nguyễn Xuân Trường