Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hóa Học Lớp 10
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Hóa Học Lớp 10 Hóa Học Lớp 10 - Nguyễn Xuân Trường