Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn
Tác giả: Gerald Gordon
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thảo Nguyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn - Gerald Gordon