Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn
Tác giả: Gerald Gordon
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thảo Nguyên
 

Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn - Gerald Gordon