Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn
Tác giả: Gerald Gordon
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thảo Nguyên
 

Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn - Gerald Gordon