Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn
Tác giả: Gerald Gordon
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thảo Nguyên
 

Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn - Gerald Gordon