Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

 
 
 
Hạt Giống Tâm Hồn Hạt Giống Tâm Hồn - Nhiều Tác Giả