We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất
Tác giả: Jules Verne
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 

Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất - Jules Verne