Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạnh Phúc Lối Nào
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bạch Lý
 

Hạnh Phúc Lối Nào Hạnh Phúc Lối Nào - Hồ Biểu Chánh