Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hai Nhà Nghề
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Việt Anh
 

Hai Nhà Nghề Hai Nhà Nghề - Nhiều Tác Giả