Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Gương Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Gương Kiên Nhẫn Gương Kiên Nhẫn - Nguyễn Hiến Lê