Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Gương Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đỗ Thủy
 

Gương Kiên Nhẫn Gương Kiên Nhẫn - Nguyễn Hiến Lê