The oldest books are still only just out to those who have not read them.

Samuel Butler

 
 
 
Giữa Hai Nữa Con Người
Tác giả: Phạm Vũ
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giữa Hai Nữa Con Người Giữa Hai Nữa Con Người - Phạm Vũ