Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giữa Hai Nữa Con Người
Tác giả: Phạm Vũ
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 

Giữa Hai Nữa Con Người Giữa Hai Nữa Con Người - Phạm Vũ