If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giữa Hai Nữa Con Người
Tác giả: Phạm Vũ
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hướng Dương
 

Giữa Hai Nữa Con Người Giữa Hai Nữa Con Người - Phạm Vũ