Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 

Giáo Trình Xoa Bóp Bấm Huyệt (Khiếm Thị) Giáo Trình Xoa Bóp Bấm Huyệt (Khiếm Thị) - Khuyết Danh