Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 

Giáo Trình Xoa Bóp Bấm Huyệt (Khiếm Thị) Giáo Trình Xoa Bóp Bấm Huyệt (Khiếm Thị) - Khuyết Danh