People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị
Tác giả: Trịnh Duy Luân
Thể loại: Giáo Dục
 

Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị - Trịnh Duy Luân