Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

 
 
 
Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị
Tác giả: Trịnh Duy Luân
Thể loại: Giáo Dục
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị Giáo Trình Xã Hội Học Đô Thị - Trịnh Duy Luân