Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

 
 
 
Giao Thừa
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giao Thừa Giao Thừa - Nguyễn Ngọc Tư