Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

 
 
 
Giáo Dục Đạo Đức Lớp 5
Tác giả: Lưu Thu Thủy
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Giáo Dục Đạo Đức Lớp 5 Giáo Dục Đạo Đức Lớp 5 - Lưu Thu Thủy