Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Dục Đạo Đức Lớp 4
Tác giả: Lưu Thu Thủy
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 

Giáo Dục Đạo Đức Lớp 4 Giáo Dục Đạo Đức Lớp 4 - Lưu Thu Thủy