Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 9
Tác giả: Hà Nhật Thăng
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Giáo Dục Công Dân Lớp 9 Giáo Dục Công Dân Lớp 9 - Hà Nhật Thăng