Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 8
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Giáo Dục Công Dân Lớp 8 Giáo Dục Công Dân Lớp 8 - Đặng Thúy Anh & Hà Nhật Thăng