Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 7
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hoàng Thúy
 

Giáo Dục Công Dân Lớp 7 Giáo Dục Công Dân Lớp 7 - Hà Nhật Thăng & Phạm Văn Hùng