Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 11
Tác giả: Mai Văn Bính
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Giáo Dục Công Dân Lớp 11 Giáo Dục Công Dân Lớp 11 - Mai Văn Bính