Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
Giáo Dục Công Dân Lớp 10
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Giáo Dục Công Dân Lớp 10 - Khuyết Danh