Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ghe Hát Về Làng
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Bạch Lý
 

Ghe Hát Về Làng Ghe Hát Về Làng - Trần Quốc Hoàn