Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ghe Hát Về Làng
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Bạch Lý
 

Ghe Hát Về Làng Ghe Hát Về Làng - Trần Quốc Hoàn