To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

 
 
 
Ghe Hát Về Làng
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Bạch Lý
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ghe Hát Về Làng Ghe Hát Về Làng - Trần Quốc Hoàn