Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

 
 
 
Ghe Hát Về Làng
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Bạch Lý
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ghe Hát Về Làng Ghe Hát Về Làng - Trần Quốc Hoàn