Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ghe Hát Về Làng
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Bạch Lý
 

Ghe Hát Về Làng Ghe Hát Về Làng - Trần Quốc Hoàn