Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

 
 
 
Đứng Trước Bảng
Tác giả: Louanne Johnson
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lê Anh Ngữ
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đứng Trước Bảng Đứng Trước Bảng - Louanne Johnson