Bạn nhìn thấy sự việc và hỏi “Tại sao?”, nhưng tôi mơ tưởng đến sự việc và hỏi “Tại sao không?”.

George Bernard Shaw

 
 
 
Đứng Trước Bảng
Tác giả: Louanne Johnson
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lê Anh Ngữ
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đứng Trước Bảng Đứng Trước Bảng - Louanne Johnson