A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hiền
 

Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ - Nhiều Tác Giả