The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đức Phật, nàng Savitri và tôi Đức Phật, nàng Savitri và tôi - Hồ Anh Thái