Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

 
 
 
Đức Phật, nàng Savitri và tôi Đức Phật, nàng Savitri và tôi - Hồ Anh Thái