Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đức Phật, nàng Savitri và tôi Đức Phật, nàng Savitri và tôi - Hồ Anh Thái