However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Dracula
Tác giả: Bram Stoker
Thể loại: Kinh Dị
Người đọc: Kara Shallenberg
 

Dracula Dracula - Bram Stoker