Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Double Your Reading Speed In Ten Minutes
Tác giả: Paul Scheele
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Unknown
 

Double Your Reading Speed In Ten Minutes Double Your Reading Speed In Ten Minutes - Paul Scheele