Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Double Your Reading Speed In Ten Minutes
Tác giả: Paul Scheele
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Unknown
 

Double Your Reading Speed In Ten Minutes Double Your Reading Speed In Ten Minutes - Paul Scheele