Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Double Your Reading Speed In Ten Minutes
Tác giả: Paul Scheele
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Unknown
 

Double Your Reading Speed In Ten Minutes Double Your Reading Speed In Ten Minutes - Paul Scheele