Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
 
 
Double Your Reading Speed In Ten Minutes
Tác giả: Paul Scheele
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Unknown
 

Double Your Reading Speed In Ten Minutes Double Your Reading Speed In Ten Minutes - Paul Scheele