Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đòn Hẹn
Tác giả: Thế Lữ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Minh Thanh
 

Đòn Hẹn Đòn Hẹn - Thế Lữ