Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

 
 
 
Đòn Hẹn
Tác giả: Thế Lữ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đòn Hẹn Đòn Hẹn - Thế Lữ