Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đòn Hẹn
Tác giả: Thế Lữ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Minh Thanh
 

Đòn Hẹn Đòn Hẹn - Thế Lữ