Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đôi Tay Của Mẹ
Tác giả: Hương Lan
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
 

Đôi Tay Của Mẹ Đôi Tay Của Mẹ - Hương Lan