Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đôi Tay Của Mẹ
Tác giả: Hương Lan
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
 

Đôi Tay Của Mẹ Đôi Tay Của Mẹ - Hương Lan