Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
Đội Mũ Lêch
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quan Điền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đội Mũ Lêch Đội Mũ Lêch - Khái Hưng