Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đội Mũ Lêch
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quan Điền
 

Đội Mũ Lêch Đội Mũ Lêch - Khái Hưng