Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.

Albert Einstein

 
 
 
Đội Mũ Lêch
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Quan Điền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đội Mũ Lêch Đội Mũ Lêch - Khái Hưng