Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

 
 
 
Đồi Gió Hú
Tác giả: Emily Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Dịch giả: Dương Tường
 

Đồi Gió Hú Đồi Gió Hú - Emily Bronte