Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đồi Gió Hú
Tác giả: Emily Bronte
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Dịch giả: Dương Tường
 

Đồi Gió Hú Đồi Gió Hú - Emily Bronte