Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

 
 
 
Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Đỗ Thủy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam - Lê Minh Quốc