Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

 
 
 
Địa Lý Lớp 8 Địa Lý Lớp 8 - Nguyễn Dược