Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Địa Lý Lớp 8
Tác giả: Nguyễn Dược
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Như Minh
 

Địa Lý Lớp 8 Địa Lý Lớp 8 - Nguyễn Dược