Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao
Tác giả: Lê Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 

Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao - Lê Thông