Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao
Tác giả: Lê Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Quan Điền
 

Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao Địa Lý Lớp 12 Nâng Cao - Lê Thông