Nếu mặt biển mãi mãi bình lặng, chắc chắn những thủy thủ tài ba sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời.

Ngạn ngữ Anh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Địa Lý Lớp 12
Tác giả: Lê Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
 

Địa Lý Lớp 12 Địa Lý Lớp 12 - Lê Thông