Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Địa Lý Lớp 10
Tác giả: Lê Thông
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Lan
 

Địa Lý Lớp 10 Địa Lý Lớp 10 - Lê Thông