Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
 
 
Đêm Tháp Cổ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đêm Tháp Cổ Đêm Tháp Cổ - Nhiều Tác Giả