Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
Đêm Tháp Cổ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đêm Tháp Cổ Đêm Tháp Cổ - Nhiều Tác Giả