Bạn nhìn thấy sự việc và hỏi “Tại sao?”, nhưng tôi mơ tưởng đến sự việc và hỏi “Tại sao không?”.

George Bernard Shaw

 
 
 
Để Thành Người Bạn Tốt
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trần Thị Thanh Bình
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Để Thành Người Bạn Tốt Để Thành Người Bạn Tốt - Nhiều Tác Giả