TV. If kids are entertained by two letters, imagine the fun they'll have with twenty-six. Open your child's imagination. Open a book.

Author Unknown

 
 
 
Dế Mèn Phiêu Lưu Ký
Tác giả: Tô Hoài
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Dế Mèn Phiêu Lưu Ký - Tô Hoài