People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Dấu Chân Sa Mạc
Tác giả: Võ Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Dấu Chân Sa Mạc Dấu Chân Sa Mạc - Võ Hồng