You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Dấu Chân Sa Mạc
Tác giả: Võ Hồng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Hướng Dương
 

Dấu Chân Sa Mạc Dấu Chân Sa Mạc - Võ Hồng