Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đất Nước Đứng Lên
Tác giả: Nguyên Ngọc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nguyễn Nam Dương
 

Đất Nước Đứng Lên Đất Nước Đứng Lên - Nguyên Ngọc