In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đất Nước Đứng Lên
Tác giả: Nguyên Ngọc
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nguyễn Nam Dương
 

Đất Nước Đứng Lên Đất Nước Đứng Lên - Nguyên Ngọc