Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
Danh Nhân Y Học Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Danh Nhân Y Học Việt Nam Danh Nhân Y Học Việt Nam - Lê Minh Quốc