Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc)
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Đồng Linh
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
 

Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) Đắc Nhân Tâm (Đồng Linh đọc) - Dale Carnegie