Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đắc Nhân Tâm
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ái Hòa & Xuân Khoa
 

Đắc Nhân Tâm Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie