The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đắc Nhân Tâm
Tác giả: Dale Carnegie
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ái Hòa & Xuân Khoa
 

Đắc Nhân Tâm Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie