Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Cửa Sổ Lớp Học
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hiền
 

Cửa Sổ Lớp Học Cửa Sổ Lớp Học - Trần Quốc Hoàn