Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Quỷ Gỗ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Dương Liễu
 

Con Quỷ Gỗ Con Quỷ Gỗ - Nguyễn Quang Thiều