Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Nhà Nghèo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bạch Lý
 

Con Nhà Nghèo Con Nhà Nghèo - Hồ Biểu Chánh