Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
Con Nhà Nghèo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bạch Lý
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Con Nhà Nghèo Con Nhà Nghèo - Hồ Biểu Chánh