Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Nhà Nghèo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bạch Lý
 

Con Nhà Nghèo Con Nhà Nghèo - Hồ Biểu Chánh