Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Nhà Nghèo
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bạch Lý
 

Con Nhà Nghèo Con Nhà Nghèo - Hồ Biểu Chánh