The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Con Đầm Bích
Tác giả: Alexander Pushkin
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Phượng Hồng
 

Con Đầm Bích Con Đầm Bích - Alexander Pushkin