You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

 
 
 
Còn Chút Gì Để Nhớ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Còn Chút Gì Để Nhớ Còn Chút Gì Để Nhớ - Nguyễn Ngọc Anh