Nothing is worth reading that does not require an alert mind.

Charles Dudley Warner

 
 
 
Còn Chút Gì Để Nhớ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Còn Chút Gì Để Nhớ Còn Chút Gì Để Nhớ - Nguyễn Ngọc Anh