Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine
Tác giả: Sài Gòn Book
Thể loại: Ngụ Ngôn
Người đọc: Dương Liễu
 

Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine Chuyện Ngụ Ngôn Lafontaine - Sài Gòn Book